Under 2018 har vi vidareutbildning två heldagar med ekonomiskt bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Alla medlemmar erbjuds delta. Ledare var Gunnel Andersson, Skövde.

Kurslitteratur: VÄVBOKEN – uträkning, uppsättning, montering. Förf. Mariana Eriksson, Gunnel Gustavsson, Kerstin Lovallius

Dag 1: lördag den 18 aug kl 09.00-16.00

Vävningens olika moment, med utgångspunkt från medlemmarnas spridda kunskaper. Garnberäkning och vävsedel.

Praktiskt – två mindre varpar, förskedsberäkning, förskedning, pådragningar och solvning.

Dag 2: lördag den 22 sept kl 09.00-16.00  

Uppföljning av dag 1, teoretisk genomgång.
Praktiskt – skedning, framknytning, upphängning av skaft, uppknytning av trampor. Provvävning, inställning av vävspännare och lite vävråd.